Cjenik usluga

  CJENIK USLUGA EQUINOX D.O.O.    
ŠIFRA OPIS USLUGE Cijena MPC kn Cijena MPC €
0001 RADNI SAT 150,00 kn 19,91 €
0002 INSTALACIJA LICENCIRANIH WINDOWS-A SA DRIVERIMA I OSNOVNIM PROGRAMIMA 230,00 kn 30,52 €
0003 DIJAGNOSTIKA SOFTWARE ILI HARDWARE-SKOG KVARA(kada se odustane od popravka) 75,00 kn 9,95 €
0004 INSTALACIJA LICENCIRANOG SOFTWARE-SKOG PAKETA 85,00 kn 11,28 €
0005 OTVARANJE E-MAIL ADRESE,KONFIGURACIJA PREGLEDNIKA 75,00 kn 9,95 €
0006 KONFIGURIRANJE VEZE NA INTERNET 75,00 kn 9,95 €
0007 KONFIGURACIJA ROUTER-A ILI BEŽIČNE PRISTUPNE TOČKE 120,00 kn 15,93 €
0008 POSTAVLJANJE I KONFIGURACIJA RAČUNALNE ŽIČANE/BEŽIČNE MREŽE(RADNA STANICA) 150,00 kn 19,91 €
0009 INSTALACIJA I KONFIGURACIJA PRINTERA ILI SKENERA 75,00 kn 9,95 €
0010 PRIKLJUČENJE I KONFIGURACIJA EXTERNIH UREĐAJA(FOTOAPARATA,MOBITELA,....) 75,00 kn 9,95 €
0011 UGRADNJA SA PODEŠENJEM (HDD-A,OPTIČKOG UREĐAJA,GRAFIČKE,ZVUČNE,…..) 75,00 kn 9,95 €
0012 UGRADNJA MATIČNE PLOČE 100,00 kn 13,27 €
0013 INSTALACIJA I PODEŠAVANJE DRIVERA 80,00 kn 10,62 €
0014 INSTALACIJA I PODEŠAVANJE ANTIVIRUSNOG PROGRAMA LICENCIRANOG 75,00 kn 9,95 €
0015 PODEŠAVANJE RAČUNALA ZA OPTIMALAN RAD 75,00 kn 9,95 €
0016 DETEKCIJA I UKLANJANJE VIRUSA,SPYWARE-A,POP UP-A,ADWARE-A 150,00 kn 19,91 €
0017 PREVENTIVNO ODRŽAVANJE (ISPITIVANJE,KOREKCIJA I ČIŠĆENJE OD PRAŠINE) 100,00 kn 13,27 €
0018 PRONALAZAK,DOWNLOAD I PREDAJA ODGOVARAJUĆIH DRIVERA 100,00 kn 13,27 €
0019 PRIVREMENO ARHIVIRANJE PODATAKA 150,00 kn 19,91 €
0020 BACKUP PODATAKA DVD 100,00 kn 13,27 €
0021 BACKUP PODATAKA CD 75,00 kn 9,95 €
0022 UGRADNJA KONFIGURACIJE U KUČIŠTE 150,00 kn 19,91 €
0023 IZLAZAK NA TEREN NA UDALJENOST DO 30 KM 75,00 kn 9,95 €
0024 IZLAZAK NA TEREN NA UDALJENOST VEĆU OD 30 KM ( PO KILOMETRU) 3,00 kn 0,40 €
0025 ČIŠĆENJE LAPTOPA OD PRAŠINE I NEČISTOĆA (RASTAVLJANJE LAPTOPA) 150,00 kn 19,91 €
0026 POPRAVAK MATIČNE PLOČE LAPTOPA 220,00 kn 29,20 €
0027 IZMJENA ILI UGRADNJA DIJELOVA LAPTOPA(MEMORIJA HDD,TIPKOVNICA) 75,00 kn 9,95 €
0028 IZMJENA ILI UGRADNJA MONITORA U LAPTOP 150,00 kn 19,91 €
0029 FOTOKOPIRANJE CRNO 1 STRANICA 0,75 kn 0,10 €
0030 FOTOKOPIRANJE U BOJI 1 STRANICA 1,00 kn 0,13 €
USLUGE ČIJA SE CIJENA UTVRĐUJE UZ PONUDU : IZRADA WEB STRANICA,PROJEKTIRANJE MREŽE,ODRŽAVANJE RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME ZA PODUZEĆA
ZA SVE OSTALE USLUGE KOJE NISU NAVEDENE RAD SE OBRAČUNAVA PO RADNOM SATU SERVISERA

ZADRŽAVAMO PRAVO PROMJENE CIJENE BEZ PRETHODNE NAJAVE , RAD SUBOTOM , NEDJELJOM , PRAZNIKOM (MIMO UGOVORENOG) , UVEĆAVA CIJENU USLUGE ZA 80% , NOĆNI RAD (MIMO UGOVORENOG)UVEĆEVA CIJENU USLUGE ZA 100 % , HITAN ODAZIV SERVISERA NA ZAHTJEV KUPCA (MIMO UGOVORENOG)UVEĆAVA CIJENU ZA 50%

 

PODUZETNIK NIJE U SUSTAVU PDV-a. PDV NIJE OBRAČUNAN.

Equinox d.o.o.

Stjepana Radića 66

31325 Čeminac

Tel: 091/1977-244

Mail: servis@e-quinox.hr

 

 

 

Copyright  d.o.o.


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik